Nếu không có sự giúp đỡ của đồ hoạ máy tính và các hiệu ứng đặc biệt, những bộ phim yêu thích của chúng ta hẳn sẽ hoàn toàn khác biệt đến mức khó có thể nhận ra: những vụ nổ ít thiếu ấn tượng, cảnh quan không đẹp, và một vài nhân vật nổi tiếng tiêu biểu nhất hoàn toàn vắng mặt.

những bức hình trước và sau khi được áp dụng các hiệu ứng đặc biệt và CGI trong các bộ phim đình đám nhé:

Oz the Great and Powerful

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

The Avengers

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Deadpool

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Harry Potter

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Inception

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

300

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Real Steel

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

The Man from U.N.C.L.E.

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Guardians of the Galaxy

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Game of Thrones

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Alice in Wonderland

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

The Lord of the Rings

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Godzilla

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Cinderella

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Pirates of the Caribbean

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

The Matrix

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Twilight

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Bonus:

Cảnh phim

Thực tế

Di chuyển thanh trượt chính giữa ảnh để so sánh

Theo Brightside